Pelare 75 mm
[57375]

Corderitpelare används till att reglera avståndet mellan ugnsplattorna. Bäst stabilitet vid sättning av en ugn uppnås med tre pelare under varje platta. Används två ugnsplattor per lav görs sättningen med fyra eller fem pelare per lav, men fortfarande så att varje platta enbart vilar på tre pelare. Placera alltid pelarma i varje lav rakt under varandra så att belastningen från de övre laven följer pelarna hela vägen ner till bottenplattan. 

Diameter:44 mm
Höjd:75 mm


Antal:
 
 46:20 
    Finns i lager
 Mudtools - Drejsken Grön, form 4
 Penselglasyr 55 Stjärnhimmel    500 g
 Penselglasyr 25 Blågrön      500 g
 Stengodsglasyr 5555 Syrénblå    2 kg
 Stengodsglasyr 1318 Skiffergrå   2 kg
 Skyddsmask 3M (M)