Sättmaterial

Tillsammans med världens största tillverkare av eldfasta produkter kan vi erbjuda våra kunder professionell design, högkvalitativ tillverkning och konkurrenskraftiga produkter för en massa olika applikationer. Från bruksföremål i keramik och porslin till speciallösningar inom sanitetsproduktion – vår kunskapsbas är både vid och djup.

Med andra ord, produkturvalet är stort och täcker behoven för många olika typer av tillverkning som till exempel:

• Bruksföremål i keramik
• Sanitetsproduktion
• Teknisk keramik
• Pulvermetallurgi
• Glastillverkning
• Professionell gjutindustri
• Kakel och klinker

Har du behov av en kundanpassad lösning? Tveka inte att kontakta oss, vi står gärna till tjänst.

 Plattor
Plattor

 Pelare & Tillbehör
Pelare & Tillbehör

 Övriga Eldfasta Produkter
Övriga Eldfasta Produkter