Välkommen till Cebex!


Vänligen hjälp oss att ge dig korrekt information, ditt val nedan påverkar moms och transportssätt.Privatkund

Företagskund

Offentlig sektor

Jag är redan kund, logga in mig
Epostadress
Lösenord
Har du glömt lösenordet? Inga problem, klicka här så skickar vi det via epost. Har du inte fått det inom några minuter så kolla i din skräppost eller spamfilter.

Villkor

Leveransvillkor


1    Samtliga priser gäller, om ej annat angives, fritt vårt lager Malmö, inklusive gällande moms. Utöver varans pris tillkommer frakt (porto) samt i vissa fall pall- och emballagekostnad och efterkravsavgift. Transportförsäkringen tecknas genom vår försorg på ugnar och ugnsutrustning.


2    I händelse av eldsvåda, olyckshändelse, driftsstörningar, strejk, lockout, mobilisering, politiska oroligheter, trafikrubbningar eller varje annat förhållande som kan inverka hindrande eller försvårande på våra åtagande, fritar vi oss från ansvar och förbehåller oss rätt att helt/delvis frånträda påtagna förpliktelser.


3    Eventuell reklamation ska, om möjligt, ske direkt efter mottagande av varan, dock senast 10 dagar därefter. Vid befogade reklamationer åtar vi oss endast att utföra ersättningsleverans eller att återta varan mot återbördande av köpeskillingen. Eventuella kostnader för skada, förlust genom driftstopp, vite, skadestånd eller dylikt ersätts ej. Tvist om varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden (i den mån nämnden är behörig). Innan något material används i produktion, skall materialet provanvändas på för materialet i fråga lämpligt vis.


4    Inom 14 dagar från mottagande av varan ger vi köparen rätt att frånträda köpet genom återsändande av varan till vår adress. Återbetalning eller kreditering sker därefter utan dröjsmål. Köparen har att stå för kostnaden vid retur. Varan som specialtillverkats för köparen eller som använts får inte returneras. Före retur måste alltid säljaren kontaktas.


5    Normal leveranstid är omgående från lager, dvs ca 1 vecka efter beställning.


6    Varan förblir vår egendom tills full betalning erlagts.


7    Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen tills betalning sker med en räntesats motsvarande 9% över Riksbankens diskonto på betalningsdagen. Vid betalningspåminnelse debiteras en avgift på 50:-/ påminnelse.


8    I förekommande fall debiteras fastställd pall- och emballageavgift.


9    Expeditionsavgift utgår med 80:-ex.moms vid order under 400:-ex.moms10   Rätt till ändring av prislistan utan föregående notis förbehålles.